Verksamhetsutveckling

Sagora Consulting arbetar med företag och organisationers lönsamhet och utveckling samt medverkar till att skapa effektiva och lönsamma team. Vår erfarenhet visar att med vårt arbetssätt och våra metoder blir det enklare att få en fungerande organisation och därmed också framgångsrika projekt. Vi ökar delaktigheten, skapar entusiasm och vi-känsla som sedan leder till effektivitet och bättre lönsamhet.

För företag som upplever

 • Behov av struktur och rutiner
 • Brist i dialog
 • Ineffektiva arbetsprocesser
 • Konflikter
 • Dålig måluppfyllelse
 • Otrivsel
 • Hinder i arbetet
 • Bristande prioriteringar
 • Inte samsyn om arbetssätt
 • Otydliga beslutsvägar
 • Brister i ledarskap

så erbjuder vi

 • Konsulter med god och matchad kompetens
 • Workshops och utbildning
 • Infrastruktur och verksamhetssystem
 • Projektstyrning/Ledning